Lapsille

Kaavin 4H-yhdistys järjestaa lapsille harrastustoimintaa mm. kerhojen ja leirien muodossa. Pääset tutustumaan kerho- ja leiritarjontaamme vasemman puoleisesta valikosta.


Kolme askelta työelämään

Kolme askelta työelämään on järjestön yrittäjyyskasvatuksen malli, joka on käytössä kaikissa 4H-yhdistyksissä. Tuemme nuorten elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittymistä sekä kasvua työelämään ja yrittäjyyteen. Samalla ennaltaehkäisemme nuorten syrjäytymistä. Kolme askelta työelämään sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset.

1.    4H-kerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö täydentävät kerhotoimintaa. 4H:ssa lapset oppivat tekemällä.

2.    4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 - 28-vuotiaille. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

3.    4H-yrityksen kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti.

Kuva on 4H-liiton ja samalla meidän strategiasta. 
4H:n strategiassa 2020–2022 nostamme keskiöön lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Uusi strategia onkin nimeltään Kestävää kasvua tekemällä oppien.