Covid19-tiedote kotiväelle

28.8.2020

Ryhmätoimintaan voi osallistua vain täysin oireettomana. Ilmoittakaa sairastumisesta ja

sairastumisen syystä erityisesti, jos on mahdollista, että se liittyy koronatilanteeseen.

Ajankohtaisia ohjeita löytyy sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

• Jos lapsenne ei kulje itsenäisesti kerhoon, saattakaa hänet piha-alueelle ja

hakekaa samasta paikasta. Pyrimme välttämään ylimääräisten henkilöiden oleilua

ryhmätoiminnan tiloissa.

• Perheeseen päin tiedotamme kerhoon liittyvistä asioista huoltajien omassa WhatsApp-

ryhmässä ja jonne liitämme teidät ilmoittautumislomakkeen tietojen perusteella.
Seuraa Kaavin 4H-yhdistyksen kuulumisia ja ajankohtaisia ilmoituksia www-sivuilta sekä

Facebookista. Meidät löytää myös Instagramista.